Grow-n-Glow-logo-Top-Bar-retina

Grow n Glow AB drivs av Veronica Löfgren och vänder sig till alla branscher och privatpersoner. Jag finns i Vetlanda men tar HR uppdrag i hela södra Sverige. Coaching på mitt kontor i Vetlanda eller på plats på företag i södra Sverige men kan ske även digitalt så där finns inga begränsningar på avstånd.

AFFÄRSIDÉ

Coaching – Att hjälpa människor att hitta sina egna svar på
    1.   Vad de vill
    2.   Vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill och sen få det gjort.
          För personer inom företag eller privatpersoner.

HR – att ta uppdrag som konsult inom HR området och/eller att erbjuda interim lösningar på deltid. 

HR rådgivning – Att ge rådgivning eller vara ett bollplank gentemot företagen gällande HR frågor som uppstår i det dagliga arbetet.

 

VISION

Jag vill med mitt arbete:

 • få människor att växa och utvecklas genom coachande samtal, privat och inom företag – för att bidra till företagens lönsamhet.
 • erbjuda professionellt HR arbete till företag genom att ta specifika uppdrag eller genom interim lösningar för att bidra till företagens lönsamhet och därmed göra dem mer attraktiva som arbetsgivare.
 • erbjuda rådgivning inom HR för att företagen ska känna sig trygga i sin roll som arbetsgivare och därmed hantera HR på ett professionellt sätt för att bidra till ökad lönsamhet och därmed göra dem mer attraktiva som arbetsgivare.

HÅLLBARHET

Jag tror på alla människors lika värde och anser att alla människor ska ha samma rättigheter. Jag erbjuder professionellt HR arbete och coaching till alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, ursprung eller position i samhället. För mig är det viktigt att mitt arbete genomförs etiskt riktigt och att det är hållbart. Jag arbetar utifrån ICFs etiska riktlinjer vilket bla innebär att alla samtal sker på ett respektfullt sätt och att jag har tystnadsplikt. För att vara med och bidra till att unga människor växer så kommer jag genomföra minst 10 tim coaching om året kostnadsfritt för unga vuxna. Jag erbjuder digital coaching för att minska ner på resorna. När jag har möjlighet så handlar jag Second Hand för att minska ner på miljöpåverkan.

Vem är Veronica Löfgren som driver Glow n Glow AB?

Jag är Diplomerad Professionell Coach (PCC) och Personalvetare och har många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer. Med min gedigna erfarenhet kan jag hjälpa dig att se nya möjligheter, uppnå mål och att utvecklas som människa genom coaching.
Jag har arbetat med HR frågor i internationella företag i ca 15 år och jag har arbetat både strategiskt och operativt med det mesta inom HR området, såsom

 • coaching av medarbetare och chefer
 • förhandlingar
 • förbättringsarbete
 • framtagande av policys, rutiner, riktlinjer och handlingsplaner
 • introduktion
 • rekrytering
 • kompetensutveckling
 • kompetenskartläggning
 • viss utbildning
 • friskvård
 • likabehandling
 • avslut
 • budget
 • rehabilitering
 • missbruk
 • svåra samtal
 • personaladministration

(Jag har inte arbetat med lön)

Med min breda erfarenhet inom HR kan jag professionellt hjälpa ditt företag inom HR vilket bidrar till att du blir mer attraktiv som arbetsgivare och ökar lönsamheten.

Veronica_ProfilePic_for_Web
associate-certified-coach-acc (1)
icf-member-badge
associate-certified-coach-acc (1)
icf-member-badge

Driver arbetet framåt och vill förbättra

Jag är en person som är känd för att få saker gjorda och jag har modet att ställa de obekväma frågorna som ibland behöver ställas till individer eller företag för att man ska kunna utvecklas till det bättre. Jag driver hela tiden arbetet framåt och vill förbättra arbetet/processer så att det blir både bättre kvalitetsmässigt och mer effektivt.

Stort intresse av människor

Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och är väldigt nyfiken och intresserad av människors olikheter och vad som driver oss. Jag tror på det goda i oss människor och att alla kan utvecklas och växa på olika sätt och att det finns en otrolig drivkraft i det. Vad kan vi göra och hur kan vi göra för att hitta eller få ut mer av oss själva? Jag drivs av viljan att göra skillnad. Att hjälpa människor att utvecklas, att våga ta nästa steg och gå vidare i livet. Att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar och göra det bästa av sitt liv och nå sin fulla potential.

Allas lika värde

Innan jag började arbeta med HR så arbetade jag inom vård och omsorg så jag har stor vana av att möta människor i olika situationer. Jag tror på alla människors lika värde och anser att alla människor ska ha samma rättigheter. Jag erbjuder professionellt HR arbete och coaching till alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, ursprung eller position i samhället. För mig är det viktigt att mitt arbete genomförs etiskt riktigt och att det är hållbart. När det gäller coaching så arbetar jag utifrån ICFs etiska riktlinjer vilket bla innebär att alla samtal sker på ett respektfullt sätt och att jag har tystnadsplikt.

Drivs av att få människor att växa 

Jag är en god lyssnare och värderar inte det som framkommer i ett samtal. Jag drivs av att få människor att växa. Jag brukar beskrivas som inspirerande, lugn/stabil och utmanande på en och samma gång. I möten skapar jag utrymme för reflektion för att man ska kunna få nya perspektiv. Jag är bra på att hjälpa människor att utifrån sig själva ta reda på vad de vill (sätta mål) och att hitta lösningar på vad de behöver göra för att uppnå sitt mål. Jag har lätt för att ta kontakt med nya människor och att bygga relationer. Det är också i mötet med människor som jag tycker att jag är som bäst. Det är också det som ger mig mest tillbaka.