HR TJÄNSTER

Driver du ett mindre företag och känner att du behöver hjälp med HR frågor? Har du kanske inte någon person i företaget med den kompetensen eller finns inte tiden till det hos de som är anställda idag? Eller vill du ha in en person utifrån som kan titta på HR arbetet med nya ögon för att förbättra det som redan idag fungerar bra? Det kan ju också vara så att du sitter med ett specifikt problem som du inte vet hur du ska lösa. Då kan du anlita mig för att få professionellt HR stöd.

Hur man arbetar med HR frågorna i ett företag har en direkt påverkan på företagets lönsamhet. Grunden för att kunna arbeta professionellt med HR frågor är att man har strukturerade HR processer. Då vet man vad man ska göra, hur, av vem och varför. Att ha bra och genomtänkta policys, rutiner, riktlinjer och handlingsplaner ger en bra grund för ett professionellt HR arbete. Både i det dagliga arbetet och när det uppstår oväntade situationer.

Jag har arbetat både strategiskt och operativt med HR frågor i ca 15 år i internationella företag. Jag kan hjälpa dig både i det stora och det lilla. Kanske behöver du hjälp med en specifik uppgift eller vill ha ett lite längre samarbete över tid. Jag kan vara på ditt företag eller kan jag arbeta på mitt eget kontor. Jag är flexibel och kan anpassa mig efter dina behov och är väldigt mån om att arbeta tätt med kunden för att uppnå bästa resultat.

Strukturen och utformningen av det HR stöd som ni behöver är individuell och anpassas helt efter era behov och önskningar. För att man ska få till en förändring och förbättring som är långsiktigt hållbar så bör man ibland ha ett längre samarbete tillsammans men ni kan också välja att få stöd i en specifik sak eller ett specifikt ”problem”. Det är ni som bestämmer vad ni vill ha hjälp och stöd med. 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur just vi kan arbeta tillsammans.

pexels-photo-1181610

HR stöd av mig kan bl.a innebära:

 • Framtagande av policys, rutiner, riktlinjer och handlingsplaner.
 • Översyn och förbättringar av policys, rutiner, riktlinjer och handlingsplaner.
 • Rådgivning (se mer information under HR Rådgivning)
 • Hjälp med olika typer av personalärende ex svåra samtal, rehabiliteringsärende, missbruksproblematik
 • Coaching av chefer och medarbetare
 • Förbättringsarbete inom HR området
 • Framtagande av befattningsbeskrivningar
 • Kompetenskartläggning
 • Planering av utbildningsinsatser
 • Hjälp vid förhandlingar
 • Rekrytering eller delar i rekryteringsprocessen
 • Viss utbildning
 • Interim lösning på deltid