HR RÅDGIVNING

Driver du ett mindre företag och känner dig osäker inom HR området och behöver någon att fråga om råd eller bolla saker med? Det kanske inte finns någon i företaget som har kunskap om vad man som arbetsgivare måste göra eller hur man ska/bör hantera vissa situationer som uppstår. Då kan du anlita mig för att få HR rådgivning.

Hur man arbetar med HR frågorna i ett företag har en direkt påverkan på företagets lönsamhet och det är viktigt att man som arbetsgivare följer de lagar som finns. Jag har arbetat både strategiskt och operativt med HR frågor i internationella företag i ca 15 år och är van att hantera olika situationer som uppstår. Jag har också kunskap om vad man som arbetsgivare har för krav på sig.

Du kan ”prenumerera” på HR rådgivning årsvis. Det ger dig möjlighet att ringa och få råd eller bolla idéer när du behöver det. Det finns inga begränsningar på hur mycket du kan höra av dig, utan du hör av dig när du har behov om stort som smått. Om vi inleder ett samarbete så vill jag ha ett inledande möte för att få en bild av hur din verksamhet fungerar och vad ni står inför för utmaningar. Priset sätts utifrån hur många anställda det är i företaget. Även små företag ska känna att de har råd att köpa tjänsten. 

Antal anställda                 exl moms        

1-20                                      16 000kr/år     

21-50                                    20 000kr/år     

51-150                                   25 000kr/år     

151-250                                30 000kr/år

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur just vi kan arbeta tillsammans

pexels-photo-3782175

HR Rådgivning av mig kan bl.a innebära:

 • Vad du som arbetsgivare måste göra
 • Hur du ska agera vid missbruksproblematik och/eller misskötsel
 • Vad du har för ansvar vid rehabilitering och/eller hur du ska hantera ett specifikt rehabiliteringsärende.
 • Vilka skyldigheter du har att omplacera
 • Hur du hanterar olika typer av personalärende eller ett specifikt problem
 • Hur du kan förbereda dig inför svåra samtal
 • Hur du kan hantera konflikter
 • Hur du kan coacha chefer och medarbetare
 • Hur du ska tänka och vad du behöver ha med vid framtagande av policys, rutiner, riktlinjer och handlingsplaner.
 • Vad medarbetare behöver för utbildningsinsatser
 • Vad som måste förhandlas och vad som är viktigt vid förhandlingar
 • Vad du ska tänka på inför en rekrytering för att lyckas
 • Hur du får till ett bra samarbete med facklig organisation
 • Ev samarbete med Företagshälsovården
 • Vad du ska tänka på vid ett ev avslut
 • Hur du får mer motiverade medarbetare
 • Vad du behöver dokumentera