Vad är coaching?

Katalyserande Coachning som jag använder mig av handlar om att

  • Hjälpa dig att hitta dina egna svar på vad du vill
  • Vad som ska till för att du ska komma dit du vill och sen få det gjort.

Det kan handla om privata och/eller professionella frågeställningar. Det kan handla om att lösa problem men också om att utveckla något som redan är bra men som du vill ska bli bättre. Vanliga ämnen för coachning är prestationer, relationer, ledarskap, balans i livet och vägskäl i livet, men det kan vara vad som helst som du vill utveckla. Coaching är inte rådgivning eller terapi. Jag kommer inte tala om för dig hur du ska göra utan min uppgift är att hjälpa dig hitta de svar som fungerar för dig.

“Coaching handlar om att ha kraftfulla samtal. Det ska hända något, annars är det bara ett trevligt samtal.“

Syftet med att jobba med en coach är att hjälpa dig att utvecklas som person. Vi tittar på hur din situation ser ut idag och hur du önskar att det ska se ut framåt. Vi arbetar utifrån en tydlig målbild. Du har med dig ett ämne/problem och jag skapar en trygg miljö där du kan känna dig avslappnad, få tid för reflektion, få andra perspektiv och där du blir ditt bästa jag. Vi arbetar tillsammans utifrån dina egna erfarenheter och dina kunskaper.

Det är viktigt att personkemin mellan coach och klient känns bra. En coach är en person som finns där bara för dig. Någon som lyssnar på dig, ställer frågor, uppmuntrar, utmanar och stöttar dig. Det händer något i oss människor när vi berättar om våra tankar och säger dem högt till någon som verkligen lyssnar. Du får andra insikter och perspektiv och det kan hjälpa dig att hitta lösningar på situationer och utmaningar som känns jobbiga eller nästintill omöjligt att lösa. Det arbetet vi gör tillsammans kommer att påverka dig som person och i alla roller du har i livet. För ett framgångsrikt resultat behöver du vilja jobba med detta och vara fullt närvarande mentalt.

COACHING FÖR MEDARBETARE

LEDARSKAPS COACHING

AFFÄRS COACHING

DIGITAL COACHING

5699475edit
bild ledarskapscoaching-4101202crop
bild affärscoaching-5336968
pexels-photo-6325981

COACHING FÖR MEDARBETARE

LEDARSKAPS-COACHING

AFFÄRSCOACHING

DIGITAL COACHING

5699475edit
bild ledarskapscoaching-4101202crop
bild affärscoaching-5336968
pexels-photo-6325981

COACHING FÖR MEDARBETARE

LEDARSKAPS-COACHING

AFFÄRSCOACHING

DIGITAL COACHING

5699475edit

COACHING FÖR MEDARBETARE

bild ledarskapscoaching-4101202crop

LEDARSKAPSCOACHING

bild affärscoaching-5336968

AFFÄRSCOACHING

pexels-photo-6325981

DIGITAL COACHING

COACHING FÖR MEDARBETARE

LEDARSKAPSCOACHING

AFFÄRSCOACHING

DIGITAL COACHING