Grow n Glow logo tr -04

JAG FÅR BÅDE MÄNNISKOR 
OCH FÖRETAG ATT VÄXA

JAG FÅR BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG ATT VÄXA

VÄLKOMMEN!

Mitt namn är Veronica Löfgren och jag är Diplomerad Professionell Coach (PCC) och Personalvetare. Jag har många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer. Med min gedigna erfarenhet kan jag hjälpa dig att se nya möjligheter, uppnå mål och att utvecklas som människa genom coaching.

Jag har arbetat med HR frågor i internationella företag i ca 15 år och jag har arbetat både strategiskt och operativt med det mesta inom HR området.

Med min breda erfarenhet inom HR kan jag professionellt hjälpa ditt företag inom HR, vilket bidrar till att du blir mer attraktiv som arbetsgivare och ökar lönsamheten.

Veronica_ProfilePic_for_Web
associate-certified-coach-acc (1)
icf-member-badge
associate-certified-coach-acc (1)
icf-member-badge
bild affärscoaching-5336968
bild coaching privat-4098346
pexels-photo-1181610
pexels-photo-3782175

COACHING FÖRETAG

COACHING PRIVATPERSONER

HR TJÄNSTER

HR RÅDGIVNING

Jag erbjuder professionell individuell coaching för företag som vill utveckla sina ledare och medarbetare.

Jag erbjuder professionell individuell coaching till privatpersoner som vill utvecklas eller behöver hjälp med ett ”problem”.

Jag erbjuder olika HR tjänster till företag som behöver hjälp att utveckla sitt HR arbete eller som behöver hjälp inom ett specifikt område.

Jag erbjuder rådgivning inom HR för företag som behöver en person att rådfråga eller bolla saker med i det dagliga när olika situationer uppstår.

bild affärscoaching-5336968
bild coaching privat-4098346
pexels-photo-1181610
pexels-photo-3782175

COACHING FÖRETAG

COACHING PRIVATPERSONER

HR TJÄNSTER

HR RÅDGIVNING

Jag erbjuder professionell individuell coaching för företag som vill utveckla sina ledare och medarbetare.

Jag erbjuder professionell individuell coaching till privatpersoner som vill utvecklas eller behöver hjälp med ett ”problem”.

Jag erbjuder olika HR tjänster till företag som behöver hjälp att utveckla sitt HR arbete eller som behöver hjälp inom ett specifikt område.

Jag erbjuder rådgivning inom HR för företag som behöver en person att rådfråga eller bolla saker med i det dagliga när olika situationer uppstår.

bild affärscoaching-5336968

COACHING FÖRETAG

Jag erbjuder professionell individuell coaching för företag som vill utveckla sina ledare och medarbetare.

bild coaching privat-4098346

COACHING PRIVATPERSONER

Jag erbjuder professionell individuell coaching till privatpersoner som vill utvecklas eller behöver hjälp med ett ”problem”.

pexels-photo-1181610

HR TJÄNSTER

Jag erbjuder olika HR tjänster till företag som behöver hjälp att utveckla sitt HR arbete eller som behöver hjälp inom ett specifikt område.

pexels-photo-3782175

HR RÅDGIVNING

Jag erbjuder rådgivning inom HR för företag som behöver en person att rådfråga eller bolla saker med i det dagliga när olika situationer uppstår.

VAD ÄR COACHING?

Katalyserande Coachning som jag använder mig av handlar om att:

  • Hjälpa dig att hitta dina egna svar på vad du vill.
  • Vad som ska till för att du ska komma dit du vill och sen få det gjort.

Det kan handla om privata och/eller professionella frågeställningar. Det kan handla om att lösa problem men också om att utveckla något som redan är bra men som du vill ska bli bättre. Vanliga ämnen för coachning är prestationer, relationer, ledarskap, balans i livet och vägskäl i livet, men det kan vara vad som helst som du vill utveckla. Coaching är inte rådgivning eller terapi. Jag kommer inte tala om för dig hur du ska göra utan min uppgift är att hjälpa dig hitta de svar som fungerar för dig.

Coaching & HR

Grow n Glow

grownglow.se