COACHING FÖR MEDARBETARE

Vill ditt företag erbjuda medarbetare att få träffa en coach regelbundet för att utvecklas inom just det som den personen behöver? Kanske är det någon som behöver extra stöd i sin roll eller är hen ny i sin roll? Finns det någon som du vill stötta för att i framtiden gå vidare till en ny roll inom organisationen? Jag erbjuder individuell coaching antingen på plats på ditt företaget eller hos mig.

Jag kan finnas tillgänglig på ditt företag en eller flera dagar per månad under en period för att ge medarbetarna möjlighet till individuell coachning. Det är mycket framgångsrikt för medarbetarna att få individuell coaching i det de behöver utveckla.

Att ha en coach på företaget kan vara bra för det mesta men är kanske extra gynnsamt om företaget går igenom en förändring. De flesta människor tycker att det är svårt med förändringar och kan behöva hjälp och stöd att landa i det nya på ett positivt och engagerat sätt för att kunna följa med på resan.

Det är era behov och önskningar som styr och utformar strukturen av coachingen. Du får den bästa effekten och mest hållbara förändring om du har återkommande samtal under en period, men vill du bara ha coaching en gång angående ett specifikt problem så är det också okej. Det är medarbetaren själv som bestämmer vad hen vill har hjälp och stöd med.

Kontakta mig för ett samtal om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans!

5699475edit

Medarbetaren kan bl.a få hjälp med att:

 • Tydliggöra sin roll i organisationen
 • Utnyttja sin fulla kapacitet
 • Komma på nya idéer
 • Utveckla sina relationer
 • Förbättra sin kommunikation
 • Känna sig säkrare på att hen gör rätt saker
 • Prioritera
 • Öka motivationen
 • Förhålla sig till förändring
 • Öka sin egen självinsikt och få andra perspektiv
 • Skapa framgångsrika beteenden
 • Hitta ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt för att hålla som människa