LEDARSKAPTCOACHING

Som chef eller ledare kan du ibland känna att förväntningarna från omgivningen är höga och att du är ensam med dina utmaningar. Det kan då vara värdefullt att ha någon som står utanför organisationen att bolla sina tankar och idéer med. Genom att ha kontakt med en coach får du en neutral person som kan hjälpa dig att se ditt arbete ur olika perspektiv och som kan hjälpa dig att se vad du behöver göra för att bli bättre och/eller driva utvecklingen framåt.

Ledarskapscoaching är för dig som vill utvecklas som ledare och chef. Du funderar kanske över hur du kan utveckla och stötta dina medarbetare och få dem mer motiverade. Hur du kan utveckla ditt ledarskap, hur du kan hantera nya utmaningar, vad som krävs för att nå nästa nivå och/eller hur kan du förbättra din kommunikation. 

När du genomgår ett coaching program får du nya insikter och verktyg som påverkar både dig, dina medarbetare och ditt företag på ett positivt sätt. Genom coachingen får du en ökad självkännedom och du presterar mer och bättre.

Vi tittar på vad du har för övergripande mål och så bryter vi ner det för att se vilka delar du behöver arbeta med för att nå målet. Tillsammans går vi på djupet och lyfter fram och stärker dina förmågor och resurser. Som ett resultat kommer du att känna dig säkrare på vad du behöver göra för att nå dit du vill, hur du ska använda dina förmågor bättre, känna mer glädje, energi och mening i det du gör.

I coaching med mig blir du utmanad att tänka nytt. Jag använder mig av mina 15 års erfarenhet inom HR i näringslivet. Det är dina behov och önskningar som styr och utformar strukturen av coachingen. Du får den bästa effekten och mest hållbara förändring om du har återkommande samtal under en period, men vill du bara ha coaching en gång angående ett specifikt problem så är det också okej. Du bestämmer själv vad du vill har hjälp och stöd med.

Kontakta mig för ett samtal om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans!

bild ledarskapscoaching-4101202

Du kan bl.a få hjälp med att:

 • Tydliggöra och uppnå dina mål
 • Tydliggöra för dig själv vilken typ av ledare du vill vara
 • Förbättra din kommunikation 
 • Coacha dina medarbetare
 • Skapa ett bra tema
 • Öka din egen självinsikt och få andra perspektiv
 • Utveckla dina styrkor och använda dig av din fulla kapacitet
 • Bli mer effektiv och strategisk i ditt arbete
 • Prioritera
 • Arbeta mer långsiktigt
 • Få en hållbar struktur i ditt arbete
 • Hitta ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt till ditt arbete för att hålla