AFFÄRSCOACHING

Är du egenföretagare, då är denna coachingen för dig! Du är kanske ensam och behöver ha någon att bolla dina tankar och idéer med.

Du får en neutral person genom coaching, som kan hjälpa dig att se ditt företag ur olika perspektiv, som kan hjälpa dig att se vad du behöver göra för att bli bättre och/eller driva utvecklingen framåt. Att arbeta med en coach är som att ha en opartisk och oberoende partner. Det blir ett samarbete. Vi tittar på vad du har för övergripande mål och bryter ner det för att se vilka delar du behöver arbeta med för att nå målet. Tillsammans går vi på djupet och lyfter fram och stärker dina förmågor och resurser. Resultatet blir att du kommer att känna dig säkrare på vad du behöver göra för att nå dit du vill, hur du ska använda dina kapaciteter bättre, känna mer glädje, energi och mening i det du gör

Det är dina behov och önskningar som styr och utformar strukturen av coachingen. Du får den bästa effekten och mest hållbara förändring om du har återkommande samtal under en period, men om du bara vill ha coaching en gång angående ett specifikt problem så är det också okej. Du bestämmer själv vad du vill har hjälp och stöd med.

Kontakta mig för ett samtal om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans!

bild affärscoaching-5336968

Du kan bl.a få hjälp med att:

 • Tydliggöra din företagsstrategi
 • Titta på dina värderingar och mål
 • Utnyttja din fulla kapacitet som entreprenör
 • Komma på nya idéer för din verksamhet
 • Skapa ett bra team
 • Utveckla dina relationer med anställda och kunder
 • Förbättra din kommunikation
 • Känna dig säkrare på att du gör rätt saker
 • Öka din egen självinsikt och få andra perspektiv
 • Skapa framgångsrika beteenden
 • Hitta ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt för att hålla som människa